0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 11

เป็นธนบัตรที่พิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากขึ้น ด้วยการนำลายไทย สถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นศิลปะประจำชาติมาเป็น องค์ประกอบสำคัญของธนบัตร นอกจากนี้ ยังมีลักษณะสำคัญคือ ภาพประกอบด้านหน้ามีความสัมพันธ์กับภาพประธานด้านหลัง ธนบัตรแบบสิบเอ็ด มี ๕ ชนิดราคา ได้แก่ ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท ๑๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 20 บาทแบบ11 หมายเลข 20X-465562 เกรียงศักดิ์-เสนาะ

ธนบัตร 20 บาทแบบ11 หมายเลข 20X-465562 เกรียงศักดิ์-เสนาะ

ธนบัตร 20 บาทแบบ11 สภาพ (UNC) หมายเลข 20X-465562 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชะมะนันท์ / เสนาะ อุนากูล
300.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 500บาทแบบ11 หมายเลข 30L-055198 อำนวย-นุกูล

ธนบัตร 500บาทแบบ11 หมายเลข 30L-055198 อำนวย-นุกูล

ธนบัตร 500 บาทแบบ11 สภาพ (aUNC) หมายเลข 30L-055198 อำนวย วีรวรรณ / นุกูล ประจวบเหมาะ
1,800.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 500บาทแบบ11 หมายเลข 51K-138638 สุพัฒน์-เสนาะ

ธนบัตร 500บาทแบบ11 หมายเลข 51K-138638 สุพัฒน์-เสนาะ

ธนบัตร 500 บาทแบบ11 สภาพ (UNC) หมายเลข 51K-138638 สุพัฒน์ สุทธาธรรม / เสนาะ อุนากูล
2,400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 500บาทแบบ11 หมายเลข 52K-088516 สุพัฒน์-เสนาะ

ธนบัตร 500บาทแบบ11 หมายเลข 52K-088516 สุพัฒน์-เสนาะ

ธนบัตร 500 บาทแบบ11 สภาพ (UNC) หมายเลข 52K-088516 สุพัฒน์ สุทธาธรรม / เสนาะ อุนากูล
2,400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 500บาทแบบ11 หมายเลข 76K-809874 เกรียงศักดิ์-นุกูล

ธนบัตร 500บาทแบบ11 หมายเลข 76K-809874 เกรียงศักดิ์-นุกูล

ธนบัตร 500 บาทแบบ11 สภาพ (aUNC) หมายเลข 76K-809874 พลเอก เกรียงศักดิ์ / นุกูล ประจวบเหมาะ
2,200.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 500บาทแบบ11 หมายเลข 87K-706359 เกรียงศักดิ์-นุกูล

ธนบัตร 500บาทแบบ11 หมายเลข 87K-706359 เกรียงศักดิ์-นุกูล

ธนบัตร 500 บาทแบบ11 สภาพ (aUNC) หมายเลข 87K-706359 พลเอก เกรียงศักดิ์ / นุกูล ประจวบเหมาะ
2,200.00บาท

Buy Now


Your IP Address is: 54.161.73.123
Copyrighted © 2017 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน