0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 7

พิมพ์ที่โรงพิมพ์เอกชนหลายแห่งที่มีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐานขณะนั้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมดูแลการพิมพ์อย่างใกล้ชิด แต่เนื่องจากพิมพ์ขึ้นใช้ในช่วงปลายสงครามซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์มีอยู่อย่างจำกัด คุณภาพและสีของธนบัตรจึงไม่ดีเท่าที่ควร มี ๔ ชนิดราคา ได้แก่ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท และ ๕๐ บาท เริ่มออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๘


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 5 บาทแบบ7 หมายเลข : 29K-41474 เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตร 5 บาทแบบ7 หมายเลข : 29K-41474 เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตร 5 บาทแบบ7 ด้านหน้า:พิมพ์พานรัฐธรรมนู, ลายน้ำ:ลูกคลื่นแนวตั้ง สภาพ (aUNC) หมายเลข : 29K-41474 เล้ง ศรีสมวงศ์
22,000.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 1 บาทแบบ7 หมายเลข 73ข-55054 ดิเลก ชัยนาม

ธนบัตร 1 บาทแบบ7 หมายเลข 73ข-55054 ดิเลก ชัยนาม

ธนบัตร 1 บาทแบบ7 ด้านหน้า:พิมพ์พานรัฐธรรมนู, ลายน้ำ:ลูกคลื่นแนวตั้ง สภาพ (EF) หมายเลข 73ข-55054 ดิเลก ชัยนาม
1,900.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 10บาทแบบ7 หมายเลข 11N-30126 เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตร 10บาทแบบ7 หมายเลข 11N-30126 เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตร 10 บาท แบบ7 ชนิด1 ด้านหน้าลายน้ำพานรัฐธรรมนูญ ขอบล่างพิมพ์ : ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพ (VF) หมายเลข 11N-30126 เล้ง ศรีสมวงศ์
14,000.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 5บาทแบบ7 หมายเลข 64K-45563 ดิเรก ชัยนาม

ธนบัตร 5บาทแบบ7 หมายเลข 64K-45563 ดิเรก ชัยนาม

ธนบัตร 5บาทแบบ7 ด้านหน้าพิมพ์:ธนาคารแห่งประเทศไทย, พานรัฐธรรมนูญ, ลายน้ำ:ลูกคลื่นแนวตั้ง สภาพ ( F-VF ) หมายเลข 64K-45563 ดิเรก ชัยนาม
7,200.00บาท

Buy Now

5บาทแบบ7หมายเลข7K-09597เล้ง ศรีสมวงศ์

5บาทแบบ7หมายเลข7K-09597เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตร 5 บาท แบบ7 ด้านหน้าพิมพ์ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, พานรัฐธรรมนูญ ลายนำ้ ลูกคลื่นแนวตั้ง สภาพ (VF+) หมายเลข 7K-09597 เล้ง ศรีสมวงศ์
9,000.00บาท

Buy Now

5บาทแบบ7หมายเลข70K-81878ดิเรก ชัยนาม

5บาทแบบ7หมายเลข70K-81878ดิเรก ชัยนาม

ธนบัตรแบบนี้พิมพ์ที่โรงพิมพ์เอกชนหลายแห่งที่มีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐานขณะนั้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมดูแลการพิมพ์อย่างใกล้ชิด...
8,300.00บาท

Buy Now

5บาทแบบ7หมายเลข23K-46046ดิเรก ชัยนาม

5บาทแบบ7หมายเลข23K-46046ดิเรก ชัยนาม

ธนบัตรแบบนี้พิมพ์ที่โรงพิมพ์เอกชนหลายแห่งที่มีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐานขณะนั้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมดูแลการพิมพ์อย่างใกล้ชิด...
24,000.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

5บาทแบบ7หมายเลข96K-11632ดิเรก ชัยนาม

5บาทแบบ7หมายเลข96K-11632ดิเรก ชัยนาม

ธนบัตรแบบนี้พิมพ์ที่โรงพิมพ์เอกชนหลายแห่งที่มีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐานขณะนั้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมดูแลการพิมพ์อย่างใกล้ชิด...
17,500.00บาท

Buy Now

50บาทแบบ7หมายเลข48O-29492เล้ง ศรีสมวงศ์

50บาทแบบ7หมายเลข48O-29492เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตรแบบนี้พิมพ์ที่โรงพิมพ์เอกชนหลายแห่งที่มีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐานขณะนั้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมดูแลการพิมพ์อย่างใกล้ชิด...
16,500.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out


รายการแนะนำ - ธนบัตรแบบ 7


Your IP Address is: 54.242.205.33
Copyrighted © 2017 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน