0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 13

มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จึงนำภาพเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่สำคัญ ๆ นับแต่แรกสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมาเป็นภาพประธานด้านหลัง มี ๒ ชนิดราคา ได้แก่ ๕๐ บาท และ ๕๐๐ บาท


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 2B-9086059 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 2B-9086059 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 สภาพ (UNC) หมายเลข 2B-9086059 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
220.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 2B-9086069 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 2B-9086069 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 สภาพ (UNC) หมายเลข 2B-9086069 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
220.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 2B-9086079 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 2B-9086079 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 สภาพ (UNC) หมายเลข 2B-9086079 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
220.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 2B-9086089 ธารินทร์- วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 2B-9086089 ธารินทร์- วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 สภาพ (UNC) หมายเลข 2B-9086089 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
220.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 2B-9066129 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 2B-9066129 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 สภาพ (UNC) หมายเลข 2B-9066129 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
220.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 2B-9066139 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 2B-9066139 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 สภาพ (UNC) หมายเลข 2B-9066139 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
220.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 2B-9066149 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 2B-9066149 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 สภาพ (UNC) หมายเลข 2B-9066149 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
220.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 7G-8734217 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 7G-8734217 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 สภาพ (UNC) หมายเลข 7G-8734217 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
250.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 8G-5659548 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 8G-5659548 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 สภาพ (UNC) หมายเลข 8G-5659548 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
250.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 8G-5659646 บรรหาร-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 หมายเลข 8G-5659646 บรรหาร-วิจิตร

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 สภาพ (UNC) หมายเลข 8G-5659646 บรรหาร ศิลปอาชา / วิจิตร สุพินิจ
250.00บาท

Buy Now


รายการใหม่เดือนนี้ - ธนบัตรแบบ 13


Your IP Address is: 3.80.85.76
Copyrighted © 2018 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน