0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 9

มีรูปแบบเหมือนกับธนบัตรแบบ ๔ แต่เปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มี ๖ ชนิดราคา ได้แก่ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๑
ด้วยเหตุที่ธนบัตรแบบเก้า มีระยะเวลาการนำออกใช้นานกว่า ๒๐ ปี ประชาชนจึงคุ้นเคยกับสีของธนบัตรแต่ละชนิดราคาจนยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สีของธนบัตรแบบเก้า เป็นต้นแบบของการกำหนดสีของธนบัตรในปัจจุบัน


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 1บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816039 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816039 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 379T-816039 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816041 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816041 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 379T-816041 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816042 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816042 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 379T-816042 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816043 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816043 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 379T-816043 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816044 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816044 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 379T-816044 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816035 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816035 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 379T-816035 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
150.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816036 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816036 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 379T-816036 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
150.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816037 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816037 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 379T-816037 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
150.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816038 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816038 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 379T-816038 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
150.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 176R-792228 วิวัฒนไชย / เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 176R-792228 วิวัฒนไชย / เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขดำ-โรยไหม-ลายน้ำพานรัฐธรรมนูญ สภาพ ( UNC ) หมายเลข 176R-792228 วิวัฒนไชย / เล้ง ศรีสมวงศ์
900.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out


รายการใหม่เดือนนี้ - ธนบัตรแบบ 9






Your IP Address is: 3.80.85.76
Copyrighted © 2018 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน