0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 9

มีรูปแบบเหมือนกับธนบัตรแบบ ๔ แต่เปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มี ๖ ชนิดราคา ได้แก่ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๑
ด้วยเหตุที่ธนบัตรแบบเก้า มีระยะเวลาการนำออกใช้นานกว่า ๒๐ ปี ประชาชนจึงคุ้นเคยกับสีของธนบัตรแต่ละชนิดราคาจนยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สีของธนบัตรแบบเก้า เป็นต้นแบบของการกำหนดสีของธนบัตรในปัจจุบัน


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 434T077563 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 434T077563 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 434T077563 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
150.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816051 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 379T-816051 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 379T-816051 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
150.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 91T-500120 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 91T-500120 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 91T-500120 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
150.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 5 บาทแบบ9 หมายเลข 29P-395199 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 5 บาทแบบ9 หมายเลข 29P-395199 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 5 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 29P-395199 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 หมายเลข 417W-471553 เสริม-ป๋วย

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 หมายเลข 417W-471553 เสริม-ป๋วย

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 417W-471553 เสริม วินิจฉัยกุล / ป๋วย อึ้งภากรณ์
400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 หมายเลข 408W-008508 เสริม-ป๋วย

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 หมายเลข 408W-008508 เสริม-ป๋วย

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 408W-008508 เสริม วินิจฉัยกุล / ป๋วย อึ้งภากรณ์
400.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 หมายเลข 253W-701824 เสริม-ป๋วย

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 หมายเลข 253W-701824 เสริม-ป๋วย

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 253W-701824 เสริม วินิจฉัยกุล / ป๋วย อึ้งภากรณ์
400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 หมายเลข 498W-796291 สมหมาย-พิสุทธิ์

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 หมายเลข 498W-796291 สมหมาย-พิสุทธิ์

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 498W-796291 สมหมาย ฮุนตระกูล / พิสุทธิ์ นิมมานเหมินทร์
400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 หมายเลข 498W-796294 สมหมาย-พิสุทธิ์

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 หมายเลข 498W-796294 สมหมาย-พิสุทธิ์

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 498W-796294 สมหมาย ฮุนตระกูล / พิสุทธิ์ นิมมานเหมินทร์
400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 หมายเลข 98J-408388 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 หมายเลข 98J-408388 สุนทร-ป๋วย

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (EF+) หมายเลข 98J-408388 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
400.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out


รายการใหม่เดือนนี้ - ธนบัตรแบบ 9


Your IP Address is: 54.161.73.123
Copyrighted © 2017 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน