0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 9

มีรูปแบบเหมือนกับธนบัตรแบบ ๔ แต่เปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มี ๖ ชนิดราคา ได้แก่ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๑
ด้วยเหตุที่ธนบัตรแบบเก้า มีระยะเวลาการนำออกใช้นานกว่า ๒๐ ปี ประชาชนจึงคุ้นเคยกับสีของธนบัตรแต่ละชนิดราคาจนยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สีของธนบัตรแบบเก้า เป็นต้นแบบของการกำหนดสีของธนบัตรในปัจจุบัน


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 43S-150913 วรการ- เกษม

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 43S-150913 วรการ- เกษม

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (aUNC) หมายเลข 43S-150913 พันเอกวรการ บัญชา / เกษม ศรีพยัคฆ์
2,000.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 30R-020560 ป-เดช

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 30R-020560 ป-เดช

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขแดง-โรยไหม-ลายพานรัฐธรรมนูญ สภาพ (UNC) หมายเลข 30R-020560 ป.พิบูลย์สงคราม / เดช สนิทวงศ์
3,600.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 41R-700959 ป-เดช

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 หมายเลข 41R-700959 ป-เดช

ธนบัตร 1 บาทแบบ9 เลขแดง-โรยไหม-ลายพานรัฐธรรมนูญ สภาพ (UNC) หมายเลข 41R-700959 ป.พิบูลย์สงคราม / เดช สนิทวงศ์
3,600.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 5 บาทแบบ9 หมายเลข 70M-271688 โชติ-โชติ

ธนบัตร 5 บาทแบบ9 หมายเลข 70M-271688 โชติ-โชติ

ธนบัตร 5 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (aUNC) หมายเลข 70M-271688 โชติ คุณเกษม / โชติ คุณเกษม
1,200.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 5 บาทแบบ9 หมายเลข 81N-898196 โชติ-โชติ

ธนบัตร 5 บาทแบบ9 หมายเลข 81N-898196 โชติ-โชติ

ธนบัตร 5 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 81N-898196 โชติ คุณเกษม / โชติ คุณเกษม
1,300.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 5บาทแบบ9 หมายเลข 6M-324166 วิวัฒนไชย-เล้ง

ธนบัตร 5บาทแบบ9 หมายเลข 6M-324166 วิวัฒนไชย-เล้ง

ธนบัตร 5 บาทแบบ9 เลขแดง-โรยไหม-ลายน้ำพานรัฐธรรมนูญ สภาพ (F) หมายเลข 5M-324166 วิวัฒนไชย / เล้ง ศรีสมวงศ์
7,500.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 5 บาทแบบ9 หมายเลข 8M-943706 วิวัฒนไชย-เล้ง

ธนบัตร 5 บาทแบบ9 หมายเลข 8M-943706 วิวัฒนไชย-เล้ง

ธนบัตร 5 บาทแบบ9 เลขแดง-โรยไหม-ลายพานรัฐธรรมนูญ สภาพ (F) หมายเลข 8M-943706 วิวัฒนไชย / เล้ง ศรีสมวงศ์
8,500.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10 บาท แบบ9 หมายเลข 498W-796296 สมหมาย-พิสุทธิ์

ธนบัตร 10 บาท แบบ9 หมายเลข 498W-796296 สมหมาย-พิสุทธิ์

ธนบัตร 10 บาท แบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (UNC) หมายเลข 498W-796296 สมหมาย ฮุนตระกูล / พิสุทธิ์ นิมมานเหมินทร์
400.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 10บาทแบบ9 หมายเลข 32J-520122 เภา-เสริม

ธนบัตร 10บาทแบบ9 หมายเลข 32J-520122 เภา-เสริม

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพานรัฐธรรมนูญ สภาพ (aUNC) หมายเลข 32J-520122 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ / เสริม วินิจฉัยกุล
2,400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10บาทแบบ9 หมายเลข 16J-578581 เภา-เสริม

ธนบัตร 10บาทแบบ9 หมายเลข 16J-578581 เภา-เสริม

ธนบัตร 10 บาทแบบ9 เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพานรัฐธรรมนูย สภาพ (UNC) หมายเลข 16J-578581 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ / เสริม วินิจฉัยกุล
2,400.00บาท

Buy Now


รายการใหม่เดือนนี้ - ธนบัตรแบบ 9


Your IP Address is: 54.196.46.127
Copyrighted © 2018 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน