0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 4

ด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเมื่อทรงพระเยาว์เป็นภาพประธาน โดยมีภาพปูชนียสถานที่สำคัญ ได้แก่ วัดพระสมุทรเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ ป้อมมหากาฬกับบรมบรรพต พระที่นั่งดุสิดาภิรมย์กับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เป็นภาพประกอบของธนบัตรแต่ละชนิดราคาตามลำดับ ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม ธนบัตรแบบ ๔ (โทมัส) มี ๒ รุ่น, รุ่นหนึ่ง พิมพ์ข้อความด้านหน้าธนบัตรว่า "รัฐบาลสยาม" รุ่นสอง เปลี่ยนเป็นคำว่า "รัฐบาลไทย" มี ๕ ชนิดราคา ได้แก่ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด ทยอยออกใช้เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๘๑ ในรัชกาลที่ ๘
หมายเหตุ
ธนบัตรแบบ ๔ ยังแยกเป็น 2 ชนิดด้วย คือ ชนิด 1 พิมพ์จากบริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด ชนิด 2 พิมพ์จาก "กรมแผนที่" โดยพิมพ์คำว่า กรมแผนที่ ไว้ที่ขอบล่างของธนบัตรทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และใช้กระดาษจากโรงงานกระดาษไทย จังหวัดกาญจนบุรี มี ๔ ชนิดราคา ได้แก่ ๑ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท เริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๕


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 1 บาทแบบ4 หมายเลข 80A-03575 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ

ธนบัตร 1 บาทแบบ4 หมายเลข 80A-03575 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ

ธนบัตร 1 บาทแบบ4 สภาพ ( aUNC ) หมายเลข 80A-03575 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ
6,000.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1 บาทแบบ4 หมายเลข 58C-04512 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

ธนบัตร 1 บาทแบบ4 หมายเลข 58C-04512 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

ธนบัตร 1 บาทแบบ4 สภาพ ( UNC ) หมายเลข 58C-04512 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
4,500.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1บาทแบบ4 หมายเลข : 13B-58415 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ

ธนบัตร 1บาทแบบ4 หมายเลข : 13B-58415 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ

ธนบัตร 1บาทแบบ4 ด้านหน้า/หลัง:กรมแผ่นที่, ลายน้ำ:พานรัฐะรรมนูญ สภาพ (F) หมายเลข : 13B-58415 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ
2,000.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10บาทแบบ4 หมายเลข 30N-14230 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

ธนบัตร 10บาทแบบ4 หมายเลข 30N-14230 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

ธนบัตร 10 บาทแบบ4 สภาพ VF หมายเลข 30N-14230 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
5,500.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10บาทแบบ4 หมายเลข 9N-41737 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

ธนบัตร 10บาทแบบ4 หมายเลข 9N-41737 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

ธนบัตร 10 บาท แบบ4 ขอบล่างหน้า/หลัง : THOMAS DE RUE & COMPANY ลายน้ำ : พานรัฐธรรมนูญ สภาพ (VF) หมายเลข 9N-41737 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
5,500.00บาท

Buy Now

10บาทแบบ4หมายเลข11N-57686เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ

10บาทแบบ4หมายเลข11N-57686เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ

ธนบัตรแบบ ๔ มี ๒ รุ่น, รุ่นหนึ่ง พิมพ์ข้อความด้านหน้าธนบัตรว่า "รัฐบาลสยาม" รุ่นสอง เปลี่ยนเป็นคำว่า "รัฐบาลไทย" มี ๕ ชนิดราคา ได้แก่ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐...
17,500.00บาท

Buy Now

20บาทแบบ4หมายเลข76P-08787เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ

20บาทแบบ4หมายเลข76P-08787เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ

ธนบัตรแบบ ๔ มี ๒ รุ่น, รุ่นหนึ่ง พิมพ์ข้อความด้านหน้าธนบัตรว่า "รัฐบาลสยาม" รุ่นสอง เปลี่ยนเป็นคำว่า "รัฐบาลไทย" มี ๕ ชนิดราคา ได้แก่ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐...
13,000.00บาท

Buy Now

10บาทแบบ4หมายเลข53N-06241เล้ง ศรีสมวงศ์

10บาทแบบ4หมายเลข53N-06241เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตรแบบ ๔ มี ๒ รุ่น, รุ่นหนึ่ง พิมพ์ข้อความด้านหน้าธนบัตรว่า "รัฐบาลสยาม" รุ่นสอง เปลี่ยนเป็นคำว่า "รัฐบาลไทย" มี ๕ ชนิดราคา ได้แก่ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐...
24,000.00บาท

Buy Now


Your IP Address is: 3.80.85.76
Copyrighted © 2018 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน