0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 3

เป็นธนบัตรแบบแรกที่เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยเป็นภาพประธานบนด้านหน้า โดยมีภาพอันแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีและสถาปัตยกรรมไทย ตลอดจนทัศนียภาพต่าง ๆ เป็นภาพประกอบ ส่วนด้านหลังเป็นภาพวัดพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และมีการพิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรเป็นครั้งแรก มี ๔ ชนิดราคา ได้แก่ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท และ ๒๐ บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มทยอยออกใช้ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๗๗ ในรัชกาลที่ ๗ จนถึงรัชกาลที่ ๘


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 10บาทแบบ3 หมายเลข 42N-04541 พระยาไชยยศสมบัติ

ธนบัตร 10บาทแบบ3 หมายเลข 42N-04541 พระยาไชยยศสมบัติ

ธนบัตร 10บาทแบบ3 สภาพ (VF-EF) หมายเลข 42N-04541 พระยาไชยยศสมบัติ
8,500.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10บาทแบบ3 หมายเลข 41N-50909 พระยาไชยยศสมบัติ

ธนบัตร 10บาทแบบ3 หมายเลข 41N-50909 พระยาไชยยศสมบัติ

ธนบัตร 10บาทแบบ3 สภาพ (VF+) หมายเลข 41N-50909 พระยาไชยยศสมบัติ
8,500.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10บาทแบบ3 หมายเลข50N-19424 พระยาไชยยศสมบัติ

ธนบัตร 10บาทแบบ3 หมายเลข50N-19424 พระยาไชยยศสมบัติ

ธนบัตร 10 บาทแบบ3 สภาพ ( VF ) หมายเลข 50N-19424 พระยาไชยยศสมบัติ
6,000.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 5บาทแบบ3 หมายเลข 3K-39383 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ

ธนบัตร 5บาทแบบ3 หมายเลข 3K-39383 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ

ธนบัตร 5บาทแบบ3 สภาพ (VF-EF) หมายเลข 3K-39383 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
40,000.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 5บาทแบบ3 หมายเลข 20K-57861 พระยามานวราชเสวี

ธนบัตร 5บาทแบบ3 หมายเลข 20K-57861 พระยามานวราชเสวี

ธนบัตร 5บาทแบบ3 สภาพ (F) หมายเลข 20K-57861 พระยามานวราชเสวี
37,000.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 5บาทแบบ3 หมายเลข 36K-61340 พระยาไชยยศสมบัติ

ธนบัตร 5บาทแบบ3 หมายเลข 36K-61340 พระยาไชยยศสมบัติ

ธนบัตร 5บาทแบบ3 สภาพ (VF) หมายเลข 36K-61340 พระยาไชยยศสมบัติ
35,000.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 5บาทแบบ3 หมายเลข 21K-58646 พระยามานราชเสวี

ธนบัตร 5บาทแบบ3 หมายเลข 21K-58646 พระยามานราชเสวี

ธนบัตร 5 บาท แบบ3 สภาพ (F) หมายเลข 21K-58646 พระยามานวราชเสวี
25,000.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1บาทแบบ3 หมายเลข42E-63920 พระยาไชยยศสมบัติ

ธนบัตร 1บาทแบบ3 หมายเลข42E-63920 พระยาไชยยศสมบัติ

ธนบัตร 1 บาท แบบ3 สภาพ (UNC) หมายเลข 42E-63920 พระยาไชยยศสมบัติ
4,000.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out


Your IP Address is: 54.242.205.33
Copyrighted © 2017 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน