0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 12

เป็นธนบัตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาภิไธย "มหาราช" จึงได้เชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเทิดพระเกียรติดังกล่าว มาเป็นภาพประธานด้านหลังของธนบัตร มี ๓ ชนิดราคา ได้แก่ ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 0S-0988152 ประมวล-ชวลิต

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 0S-0988152 ประมวล-ชวลิต

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-0988152 ประมวล สภาวสุ / ชวลิต ธนะชานันท์
200.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 2S-2549784 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 2S-2549784 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 2S-2549784 สมคิด จตุศรีพิทักษ์ / มรว.ปริติยาธร เทวกุล
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 2S-2549790 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 2S-2549790 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 2S-2549790 สมคิด จตุศรีพิทักษ์ / มรว.ปริติยาธร เทวกุล
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 2S-2549724 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 2S-2549724 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 2S-2549724 สมคิด จตุศรีพิทักษ์ / มรว.ปริติยาธร เทวกุล
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมายเลข 3F-7777371 วีรพงษ์-วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมายเลข 3F-7777371 วีรพงษ์-วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 สภาพ (UNC) หมายเลข 3F-7777371 วีรพงษ์ ระมางกูร / วิจิตร สุพินิจ
700.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมายเลข 3F-7777288 วีรพงษ์-วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมายเลข 3F-7777288 วีรพงษ์-วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 สภาพ (UNC) หมายเลข 3F-7777288 วีรพงษ์ ระมางกูร / วิจิตร สุพินิจ
350.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 100บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-1327293 ประมวล-กำจร

ธนบัตร 100บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-1327293 ประมวล-กำจร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-1327293 ประมวล สภาวสุ / กำจร สถิรกุล
550.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 100บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-1327288 ประมวล-กำจร

ธนบัตร 100บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-1327288 ประมวล-กำจร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-1327288 ประมวล สภาวสุ / กำจร สถิรกุล
550.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 100บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-8622565 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 100บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-8622565 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (aUNC) หมายเลข 0S-8622565 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 100บาทแบบ12 หมายเลข 71X-239613 สมหมาย-กำจร

ธนบัตร 100บาทแบบ12 หมายเลข 71X-239613 สมหมาย-กำจร

ธนบัตร 100 บาทแบบ 12 สภาพ (UNC) หมายเลข 71X-239613 สมหมาย ฮุนตระกูล / กำจร สถิรกุล
300.00บาท

Buy Now


รายการใหม่เดือนนี้ - ธนบัตรแบบ 12


Your IP Address is: 54.166.160.105
Copyrighted © 2018 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน