0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 12

เป็นธนบัตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาภิไธย "มหาราช" จึงได้เชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเทิดพระเกียรติดังกล่าว มาเป็นภาพประธานด้านหลังของธนบัตร มี ๓ ชนิดราคา ได้แก่ ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 0S-0988152 ประมวล-ชวลิต

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 0S-0988152 ประมวล-ชวลิต

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-0988152 ประมวล สภาวสุ / ชวลิต ธนะชานันท์
200.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-1061761 ประมวล-ชวลิต

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-1061761 ประมวล-ชวลิต

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-1061761 ประมวล สภาวสุ / ชวลิต ธนะชานันท์
200.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-1061762 ประมวล-ชวลิต

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-1061762 ประมวล-ชวลิต

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-1061762 ประมวล สภาวสุ / ชวลิต ธนะชานันท์
200.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-1138068 อำนวย-เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-1138068 อำนวย-เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 1S-1138068 อำนวย วีรวรรณ / เริงชัย มะระกานนท์
160.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-1138073 อำนวย- เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-1138073 อำนวย- เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 1S-1138073 อำนวย วีรวรรณ / เริงชัย มะระกานนท์
160.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-1138074 อำนวย-เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-1138074 อำนวย-เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 1S-1138074 อำนวย วีรวรรณ / เริงชัย มะระกานนท์
160.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-1138075 อำนวย-เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-1138075 อำนวย-เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 1S-1138075 อำนวย วีรวรรณ / เริงชัย มะระกานนท์
160.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 2S-2549784 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 2S-2549784 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 2S-2549784 สมคิด จตุศรีพิทักษ์ / มรว.ปริติยาธร เทวกุล
150.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 2S-2549790 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 2S-2549790 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 2S-2549790 สมคิด จตุศรีพิทักษ์ / มรว.ปริติยาธร เทวกุล
150.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 2S-2549724 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมายเลข 2S-2549724 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 2S-2549724 สมคิด จตุศรีพิทักษ์ / มรว.ปริติยาธร เทวกุล
150.00บาท

Buy Now


รายการใหม่เดือนนี้ - ธนบัตรแบบ 12


Your IP Address is: 3.80.85.76
Copyrighted © 2018 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน