0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 12

เป็นธนบัตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาภิไธย "มหาราช" จึงได้เชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเทิดพระเกียรติดังกล่าว มาเป็นภาพประธานด้านหลังของธนบัตร มี ๓ ชนิดราคา ได้แก่ ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 10 บาทแบบ12 หมายเลข 2H-4484891, 2H-4484892 ประมวล-ชวลิต

ธนบัตร 10 บาทแบบ12 หมายเลข 2H-4484891, 2H-4484892 ประมวล-ชวลิต

ธนบัตร 10 บาทแบบ12 สภาพ (UNC) หมายเลข 2H-4484891, 2H-4484892 ประมวล สภาวสุ / ชวลิต ธนะชานันท์
150.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 10บาทแบบ12 หมายเลข 0G-5821386 สมหมาย-กำจร

ธนบัตร 10บาทแบบ12 หมายเลข 0G-5821386 สมหมาย-กำจร

ธนบัตร 10 บาทแบบ 12 สภาพ (UNC) หมายเลข 0G-5821385 สมหมาย ฮุนตระกูล / กำจร สถิรกุล
120.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10บาทแบบ12 หมวดเสริม 2S-1017525 สุธี-กำจร

ธนบัตร 10บาทแบบ12 หมวดเสริม 2S-1017525 สุธี-กำจร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 2S-1017525 สุธี สิงห์เสน่ห์ / กำจร สถิรกุล
320.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10บาทแบบ12 หมวดเสริม 2S-1259089 สุธี-กำจร

ธนบัตร 10บาทแบบ12 หมวดเสริม 2S-1259089 สุธี-กำจร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 2S-1259089 สุธี สิงห์เสน่ห์ / กำจร สถิรกุล
320.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10บาทแบบ12 หมวดเสริม 2S-1259090 สุธี-กำจร

ธนบัตร 10บาทแบบ12 หมวดเสริม 2S-1259090 สุธี-กำจร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 2S-1259090 สุธี สิงห์เสน่ห์ / กำจร สถิรกุล
320.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมายเลข 7F-2466498 วีรพงษ์ -วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมายเลข 7F-2466498 วีรพงษ์ -วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 สภาพ (UNC) หมายเลข 7F-2466498 วีรพงษ์ ระมางกูร / วิจิตร สุพินิจ
250.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมายเลข 3F-7777371 วีรพงษ์-วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมายเลข 3F-7777371 วีรพงษ์-วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 สภาพ (UNC) หมายเลข 3F-7777371 วีรพงษ์ ระมางกูร / วิจิตร สุพินิจ
700.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมายเลข 2C-9798329 พนัศ-วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมายเลข 2C-9798329 พนัศ-วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 สภาพ (UNC) หมายเลข 2C-9798329 พนัศ สิมะเสถียร / วิจิตร สุพินิจ
400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมายเลข 7F-8165554 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมายเลข 7F-8165554 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 สภาพ (EF) หมายเลข 7F-8165554 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
180.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมายเลข 2D-9443369 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 หมายเลข 2D-9443369 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 100 บาทแบบ12 สภาพ (UNC) หมายเลข 2D-9443369 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
400.00บาท

Buy Now


รายการใหม่เดือนนี้ - ธนบัตรแบบ 12


Your IP Address is: 54.161.73.123
Copyrighted © 2017 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน