0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 12

เป็นธนบัตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาภิไธย "มหาราช" จึงได้เชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเทิดพระเกียรติดังกล่าว มาเป็นภาพประธานด้านหลังของธนบัตร มี ๓ ชนิดราคา ได้แก่ ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-4893347 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-4893347 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-4893347 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-0779874 อำนวย- เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-0779874 อำนวย- เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 1S-0779874 อำนวย วีรวรรณ / เริงชัย มะระกานนท์
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 2S-2549722 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 2S-2549722 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 2S-2549722 สมคิด จตุศรีพิทักษ์ / มรว.ปริติยาธร เทวกุล
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-3835936, 0S-3835938 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-3835936, 0S-3835938 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-3835936, 0S-3835938 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
320.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-3835934, 0S-3835935 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-3835934, 0S-3835935 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-3835934, 0S-3835935 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
320.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-3835921, 0S-3835922 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-3835921, 0S-3835922 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-3835921, 0S-3835922 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
320.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-1061741, 0S-1061742 ประมวล-ชวลิต

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-1061741, 0S-1061742 ประมวล-ชวลิต

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-1061741, 0S-1061742 ประมวล สภาวสุ / ชวลิต ธนะชานันท์
350.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-1061743, 0S-1061744 ประมวล-ชวลิต

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-1061743, 0S-1061744 ประมวล-ชวลิต

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-1061743, 0S-1061744 ประมวล สภาวสุ / ชวลิต ธนะชานันท์
350.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10บาทแบบ12 หมวดเสริม 2S-1017525 สุธี-กำจร

ธนบัตร 10บาทแบบ12 หมวดเสริม 2S-1017525 สุธี-กำจร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 2S-1017525 สุธี สิงห์เสน่ห์ / กำจร สถิรกุล
320.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 10บาทแบบ12 หมวดเสริม 2S-1259090 สุธี-กำจร

ธนบัตร 10บาทแบบ12 หมวดเสริม 2S-1259090 สุธี-กำจร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 2S-1259090 สุธี สิงห์เสน่ห์ / กำจร สถิรกุล
320.00บาท

Buy Now


รายการใหม่เดือนนี้ - ธนบัตรแบบ 12


Your IP Address is: 54.196.46.127
Copyrighted © 2018 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน