0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 12

เป็นธนบัตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาภิไธย "มหาราช" จึงได้เชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเทิดพระเกียรติดังกล่าว มาเป็นภาพประธานด้านหลังของธนบัตร มี ๓ ชนิดราคา ได้แก่ ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-4893347 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-4893347 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-4893347 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-1975201 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-1975201 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-1975201 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-0779869 อำนวย- เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-0779869 อำนวย- เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 1S-0779869 อำนวย วีรวรรณ / เริงชัย มะระกานนท์
150.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-0779873 อำนวย- เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-0779873 อำนวย- เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 1S-0779873 อำนวย วีรวรรณ / เริงชัย มะระกานนท์
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-0779874 อำนวย- เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-0779874 อำนวย- เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 1S-0779874 อำนวย วีรวรรณ / เริงชัย มะระกานนท์
150.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-1138079 อำนวย-เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 1S-1138079 อำนวย-เริงชัย

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 1S-1138079 อำนวย วีรวรรณ / เริงชัย มะระกานนท์
150.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-4893366, 1S-2313296 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-4893366, 1S-2313296 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-4893366, 1S-2313296 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
270.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-4893356, 0S-4893357 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-4893356, 0S-4893357 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-4893356, 0S-4893357 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
270.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-4893354, 0S-4893355 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 0S-4893354, 0S-4893355 ธารินทร์-วิจิตร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 0S-4893354, 0S-4893355 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / วิจิตร สุพินิจ
270.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 2S-2549716, 2S-2549717 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม 2S-2549716, 2S-2549717 สมคิด-ปริติยาธร

ธนบัตร 20 บาทแบบ12 หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 2S-2549716, 2S-2549717 สมคิด จตุศรีพิทักษ์ / มรว.ปริติยาธร เทวกุล
270.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out


รายการใหม่เดือนนี้ - ธนบัตรแบบ 12


Your IP Address is: 54.242.205.33
Copyrighted © 2017 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน