0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 14

มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี ที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ มี ๓ ชนิดราคา ได้แก่ ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 EF หมายเลข 3G--0831211 ทนง-ชัยวัฒน์

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 EF หมายเลข 3G--0831211 ทนง-ชัยวัฒน์

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 สภาพ (EF) หมายเลข 3G--0831211 ทนง พิทยะ / ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
1,300.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 1000บาทแบบ14 หมายเลข 3H-3645707 ธารินทร์-ชัยวัฒน์

ธนบัตร 1000บาทแบบ14 หมายเลข 3H-3645707 ธารินทร์-ชัยวัฒน์

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 สภาพ (UNC) หมายเลข 3H-3645707 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
1,400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1000บาทแบบ14 หมายเลข 3H-3645712 ธารินทร์-ชัยวัฒน์

ธนบัตร 1000บาทแบบ14 หมายเลข 3H-3645712 ธารินทร์-ชัยวัฒน์

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 สภาพ (UNC) หมายเลข 3H-3645712 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
1,400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1000บาทแบบ14 หมายเลข 3H-3645713 ธารินทร์-ชัยวัฒน์

ธนบัตร 1000บาทแบบ14 หมายเลข 3H-3645713 ธารินทร์-ชัยวัฒน์

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 สภาพ (UNC) หมายเลข 3H-3645713 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
1,400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 หมายเลข 3H-3645710 ธารินทร์-ชัยวัฒน์

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 หมายเลข 3H-3645710 ธารินทร์-ชัยวัฒน์

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 สภาพ (UNC) หมายเลข 3H-3645710 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
1,400.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 หมายเลข 3H-3645718 ธารินทร์-ชัยวัฒน์

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 หมายเลข 3H-3645718 ธารินทร์-ชัยวัฒน์

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 สภาพ (UNC) หมายเลข 3H-3645718 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
1,400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 หมายเลข 7H-36917937 ธารินทร์-มรว.จตุมงคล

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 หมายเลข 7H-36917937 ธารินทร์-มรว.จตุมงคล

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 สภาพ (UNC) หมายเลข 7H-36917937 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / มรว.จตุมงคล โสณกุล
1,400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 หมายเลข 5H-9202943 ธารินทร์- มรว.จตุมงคล

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 หมายเลข 5H-9202943 ธารินทร์- มรว.จตุมงคล

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 สภาพ (UNC) หมายเลข 5H-9202943 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / มรว.จตุมงคล โสณกุล
1,400.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 หมายเลข 6H-9549193 ธารินทร์-มรว.จตุมงคล

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 หมายเลข 6H-9549193 ธารินทร์-มรว.จตุมงคล

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 สภาพ (UNC) หมายเลข 6H-9549193 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / มรว.จตุมงคล โสณกุล
1,400.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 หมายเลข 0A-6127403 ธารินทร์-มรว.จตุมงคล

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 หมายเลข 0A-6127403 ธารินทร์-มรว.จตุมงคล

ธนบัตร 1000 บาทแบบ14 สภาพ (UNC) หมายเลข 0A-6127403 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / มรว.จตุมงคล โสณกุล
1,400.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out


รายการใหม่เดือนนี้ - ธนบัตรแบบ 14


Your IP Address is: 3.80.85.76
Copyrighted © 2018 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน