0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบ 6

พิมพ์ที่ กรมแผนที่ทหารบกและกรมอุทกศาสตร์ มี ๒ ชนิดราคา ได้แก่ ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท โดยชนิดราคา ๒๐ บาท มีรูปแบบเหมือนกับธนบัตรแบบ ๔ ซึ่งพิมพ์จากบริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด ส่วนชนิดราคา ๑๐๐ บาท มีรูปแบบเหมือนกับธนบัตรแบบ ๔ ซึ่งพิมพ์จากกรมแผนที่ทหารบก ใช้กระดาษที่ผลิตจากโรงงานกระดาษไทย จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๘ : ธนบัตรทั้ง 2 ชนิดราคายังแยกย่อยออกไปอีก 2 แบบ คือ 1.แบบลายน้ำ แถบหรือคลื่น พานรัฐธรรมนูญ 2.แบบลายพิมพ์พานรัฐธรรมนูญ


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 100 บาทแบบ6 กรมอุทกสาตร์ หมายเลข 8S-54032 เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตร 100 บาทแบบ6 กรมอุทกสาตร์ หมายเลข 8S-54032 เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตร 100 บาทแบบ6 กรมอุทกสาตร์ สภาพ ( EF ) หมายเลข 8S-54032 เล้ง ศรีสมวงศ์
30,000.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 100บาทแบบ6 หมายเลข : 27S-36765 เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตร 100บาทแบบ6 หมายเลข : 27S-36765 เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตร 100บาทแบบ6 ด้านหน้า/หลัง พิมพ์:กรมแผ่นที่, ลายน้ำ:ลูกเคลื่อนแนวตั้ง สภาพ (UNC) หมายเลข : 27S-36765 เล้ง ศรีสมวงศ์
48,000.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 20บาทแบบ6 หมายเลข 26P-70410 เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตร 20บาทแบบ6 หมายเลข 26P-70410 เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตร 20 บาทแบบ6 ชนิด1 ขอบล่างหน้า/หลังพิมพ์ : กรมแผนที่ ลายน้ำ : พานรัฐธรรมนูญ สภาพ VF หมายเลข 26P-70410 เล้ง ศรีสมวงศ์
10,000.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out


Your IP Address is: 3.80.85.76
Copyrighted © 2018 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน