0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรแบบพิเศษ

ในระหว่างสงครามมีการจัดพิมพ์ธนบัตรบางชนิดราคาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ แต่ในที่สุดก็มีการนำธนบัตรเหล่านี้ออกใช้เช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนปกติ และเนื่องจากเป็นธนบัตรที่มีรูปแบบแตกต่างกันจึงไม่อาจจัดเข้าแบบใด ๆ ได้ ธนบัตรดังกล่าวมีทั้งที่พิมพ์จากประเทศอังกฤษ อินโดนีเซีย และกรมแผนที่ทหารบก มี ๔ ชนิดราคา ได้แก่ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท ๕๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 1 บาทแบบพิเศษ หมายเลข 96ก-24236 ปรีดีย์ พยมยงค์

ธนบัตร 1 บาทแบบพิเศษ หมายเลข 96ก-24236 ปรีดีย์ พยมยงค์

ธนบัตร 1 บาทแบบพิเศษ สภาพ ( UNC ) หมายเลข 96ก-24236 ปรีดีย์ พยมยงค์
4,000.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1 บาทแบบพิเศษ หมายเลข 97A-49350 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ

ธนบัตร 1 บาทแบบพิเศษ หมายเลข 97A-49350 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ

ธนบัตร 1 บาทแบบพิเศษ สภาพ ( VF ) หมายเลข 97A-49350 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ
12,000.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 1 บาทแบบพิเศษ หมายเลข 36A-67938 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ

ธนบัตร 1 บาทแบบพิเศษ หมายเลข 36A-67938 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ

ธนบัตร 1 บาทแบบพิเศษ สภาพ ( VF ) หมายเลข 36A-67938 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ
12,000.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 50 สต.แบบพิเศษ หมายเลข ฬ-22 พระยาศรีวิสารวาจา

ธนบัตร 50 สต.แบบพิเศษ หมายเลข ฬ-22 พระยาศรีวิสารวาจา

ธนบัตร 50 สต.แบบพิเศษ สภาพ (VF) หมายเลข ฬ-22 พระยาศรีวิสารวาจา
1,500.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 50 สต.แบบพิเศษ หมายเลข ฬ-44 พระยาศรีวิสารวาจา

ธนบัตร 50 สต.แบบพิเศษ หมายเลข ฬ-44 พระยาศรีวิสารวาจา

ธนบัตร 50 สต.แบบพิเศษ สภาพ ( UNC ) หมายเลข ฬ-44 พระยาศรีวิสารวาจา
2,800.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 50สต.แบบพิเศษ หมายเลข อ-79 ศรีวิสารวาจา

ธนบัตร 50สต.แบบพิเศษ หมายเลข อ-79 ศรีวิสารวาจา

ธนบัตร 50 สต.แบบพิเศษ สภาพ ( UNC ) หมายเลข อ-79 พระยาศรีวิสารวาจา
2,800.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 50สต.แบบพิเศษ หมายเลฃ อ-42 พระยาศรีวิสารวาจา

ธนบัตร 50สต.แบบพิเศษ หมายเลฃ อ-42 พระยาศรีวิสารวาจา

ธนบัตร 50 สต. แบบพิเศษ สภาพ ( UNC ) หมายเลข อ-42 พระยาศรีวิสารวาจา
2,500.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out

ธนบัตร 50 บาท แบบพิเศษ หมายเลฃ 2A-56736 เล้ง ศรีสมวงศ์

ธนบัตร 50 บาท แบบพิเศษ หมายเลฃ 2A-56736 เล้ง ศรีสมวงศ์

ในระหว่างสงครามมีการจัดพิมพ์ธนบัตรบางชนิดราคาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ...
40,000.00บาท

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out


Your IP Address is: 3.80.85.76
Copyrighted © 2018 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน