0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกและบัตรธนาคารที่จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสต่างๆนั้น เมื่อพ้นระยะเวลาการจ่ายแลกที่กำหนดไว้ ธปท.จะนำธนบัตรหรือบัตรธนาคาร ส่วนที่เหลืออยู่ออกจ่ายแลกในงานนิทรรศการที่ ธปท. เข้าร่วมเป็นครั้งคราวไป เท่าที่สืบค้นได้โดยรวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีดังนี้ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
  ด้านหน้า: พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์

ด้านหลัง
: พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นภาพประธาน และเชิญพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปยังสถานีพัฒนาที่ดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาพตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ
 ภาพดอกจำปีสิรินธรและดอกม่วงเทพรัตน์ เป็นภาพประกอบ
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕   ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎ ราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
         
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔   ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙
         
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐   ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
         
ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๕๓   ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธนบัตรไทย
         
ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ ๕๐ ปี   ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
         
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี   ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในวาระครบ ๑๒๐ ปี กระทรวงการคลัง
         
ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา
         
บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกสิบบริบูรณ์ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐      


รูปสินค้า รายการสินค้า- ราคา
ธนบัตร 50 บาทแบบ13ที่ระลึก90พรรษาสมเด็จย่า หมายเลข 1S-0927830 ประมวล -ชวลิต

ธนบัตร 50 บาทแบบ13ที่ระลึก90พรรษาสมเด็จย่า หมายเลข 1S-0927830 ประมวล -ชวลิต

ธนบัตร 50 บาทแบบ13 ที่ระลึก90พรรษาสมเด็จย่า หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 1S-0927830 ประมวล สภาวสุ / ชวลิต ธนะชานันท์
600.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 100บาทแบบ16 ที่ระลึก5รอบพระเทพรัตนสุดาฯ หมวดเสริม 8S-9102141 สมหมาย-ประสาร

ธนบัตร 100บาทแบบ16 ที่ระลึก5รอบพระเทพรัตนสุดาฯ หมวดเสริม 8S-9102141 สมหมาย-ประสาร

ธนบัตร 100 บาทแบบ16 ที่ระลึกฉลองพระชนมพรรษา5รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมวดเสริม สภาพ (UNC) หมายเลข 8S-9102141 สมหมาย ภาษี / ประสาน ไตรรัตน์วรกุล
350.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 100บาทแบบ16 ที่ระลึก5รอบพระเทพรัตนสุดาฯ หมวดเสริม 8S-9102142 สมหมาย-ประสาร

ธนบัตร 100บาทแบบ16 ที่ระลึก5รอบพระเทพรัตนสุดาฯ หมวดเสริม 8S-9102142 สมหมาย-ประสาร

ธนบัตร 100 บาทแบบ16 ที่ระลึกฉลองพระชนมพรรษา5รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมวดเสริม สภาพ ( UNC ) หมายเลข 8S-9102142 สมหมาย ภาษี / ประสาน ไตรรัตน์วรกุล
350.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 100บาทแบบ16 ที่ระลึก5รอบพระเทพรัตนสุดาฯ หมวดเสริม 8S-9102160 สมหมาย-ประสาร

ธนบัตร 100บาทแบบ16 ที่ระลึก5รอบพระเทพรัตนสุดาฯ หมวดเสริม 8S-9102160 สมหมาย-ประสาร

ธนบัตร 100 บาทแบบ16 ที่ระลึกฉลองพระชนมพรรษา5รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมวดเสริม สภาพ ( UNC ) หมายเลข 8S-9102160 สมหมาย ภาษี / ประสาน ไตรรัตน์วรกุล
350.00บาท

Buy Now

ธนบัตร ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี ชนิด 70 บาท อภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ / วิรไท สันติประภพ หมายเลข 9ธ-5871966

ธนบัตร ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี ชนิด 70 บาท อภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ / วิรไท สันติประภพ หมายเลข 9ธ-5871966

ธนบัตร ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี ชนิด 70 บาท สภาพ (UNC) หมายเลข 9ธ-5871966 อภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ / วิรไท สันติประภพ
300.00บาท

Buy Now

ธนบัตร ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี ชนิด 70 บาท อภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ / วิรไท สันติประภพ หมายเลข 9ธ-5871968

ธนบัตร ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี ชนิด 70 บาท อภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ / วิรไท สันติประภพ หมายเลข 9ธ-5871968

ธนบัตร 70 บาท ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี สภาพ (UNC) หมายเลข 9ธ-5871968 อภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ / วิรไท สันติประภพ
300.00บาท

Buy Now

ธนบัตร ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี อภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ / วิรไท สันติประภพ ตัวอย่างที่ 0374

ธนบัตร ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี อภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ / วิรไท สันติประภพ ตัวอย่างที่ 0374

ธนบัตร ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี สภาพ (UNC) ตัวอย่างที่ 0374 อภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ / วิรไท สันติประภพ
8,000.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 500 บาทแบบ16 ที่ระลึกฉลองพระชนมพรรษา7รอบสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หมายเลข 9S-7234116 อภิศักดิ์-วิรไท

ธนบัตร 500 บาทแบบ16 ที่ระลึกฉลองพระชนมพรรษา7รอบสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หมายเลข 9S-7234116 อภิศักดิ์-วิรไท

ธนบัตร 500 บาทแบบ16 ที่ระลึกฉลองพระชนมพรรษา7รอบสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สภาพ (UNC) หมายเลข 9S-7234116 อภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ / วิรไท สันติประภพ
700.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 500 บาทแบบ16 ที่ระลึกฉลองพระชนมพรรษา7รอบสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หมายเลข 9S-7234118 อภิศักดิ์-วิรไท

ธนบัตร 500 บาทแบบ16 ที่ระลึกฉลองพระชนมพรรษา7รอบสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หมายเลข 9S-7234118 อภิศักดิ์-วิรไท

ธนบัตร 500 บาทแบบ16 ที่ระลึกฉลองพระชนมพรรษา7รอบสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สภาพ (UNC) หมายเลข 9S-7234118 อภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ / วิรไท สันติประภพ
700.00บาท

Buy Now

ธนบัตร 500 บาทแบบ16 ที่ระลึกฉลองพระชนมพรรษา7รอบสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ / วิรไท สันติประภพ ตัวอย่างที 1787

ธนบัตร 500 บาทแบบ16 ที่ระลึกฉลองพระชนมพรรษา7รอบสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ / วิรไท สันติประภพ ตัวอย่างที 1787

ธนบัตร 500 บาทแบบ16 ที่ระลึกฉลองพระชนมพรรษา7รอบสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สภาพ (UNC) ตัวอย่างที 1787 อภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ / วิรไท สันติประภพ
8,000.00บาท

Buy Now


รายการใหม่เดือนนี้ - ธนบัตรที่ระลึก


Your IP Address is: 54.242.205.33
Copyrighted © 2017 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน