0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

5บาทแบบ7หมายเลข96K-11632ดิเรก ชัยนาม

17,500.00บาท

ธนบัตรแบบนี้พิมพ์ที่โรงพิมพ์เอกชนหลายแห่งที่มีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐานขณะนั้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมดูแลการพิมพ์อย่างใกล้ชิด แต่เนื่องจากพิมพ์ขึ้นใช้ในช่วงปลายสงครามซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์มีอยู่อย่างจำกัด คุณภาพและสีของธนบัตรจึงไม่ดีเท่าที่ควร มี ๔ ชนิดราคา ได้แก่ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท และ ๕๐ บาท เริ่มออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๘

ส่วนธนบัตรฉบับนี้เป็นธนบัตรชนิด 5 บาท แบบ 7 ชนิด2 ด้านหน้าพิมพ์พานรัฐธรรมนูญ ด้านหลังลายน้ำลุกคลื่นแนวตั้ง (ขอบล่างพิมพ์ :ธนาคารแห่งประเทศไทย) หมายเลข 96K-11632 สภาพ ( EF ) ดิลก ชัยนาม


  • 1 (จำนวนสินค้า)

Your IP Address is: 3.80.85.76
Copyrighted © 2018 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน