0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

20บาทแบบ4หมายเลข76P-08787เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ

13,000.00บาท

ธนบัตรแบบ ๔ มี ๒ รุ่น, รุ่นหนึ่ง พิมพ์ข้อความด้านหน้าธนบัตรว่า "รัฐบาลสยาม" รุ่นสอง เปลี่ยนเป็นคำว่า "รัฐบาลไทย" มี ๕ ชนิดราคา ได้แก่ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด ทยอยออกใช้เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๘๑ ในรัชกาลที่ ๘
หมายเหตุ
ธนบัตรแบบ ๔ ยังแยกเป็น 2 ชนิดด้วย คือ ชนิด 1 พิมพ์จากบริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด ชนิด 2 พิมพ์จาก "กรมแผนที่" โดยพิมพ์คำว่า กรมแผนที่ ไว้ที่ขอบล่างของธนบัตรทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และใช้กระดาษจากโรงงานกระดาษไทย จังหวัดกาญจนบุรี มี ๔ ชนิดราคา ได้แก่ ๑ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท เริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๕

ส่วนธนบัตรฉบับนี้เป็นธนบัตร 20 บาท แบบ 4 รุ่น2(รัฐบาลไทย) ชนิด2 สภาพ (EF+) ขอบล่างด้านหน้า/หลังพิมพ์ : กรมแผนที่ ลายน้ำ : พานรัฐธรรมนูญ หมายเลข 76P-98787 เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ


  • 1 (จำนวนสินค้า)

Your IP Address is: 3.80.85.76
Copyrighted © 2018 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน