0  สินค้า
รวม: 0.00บาท

สินค้าทั้งหมด

1000บาทแบบ14หมวดเสริม0S-4326562ทนง-ชัยวัฒน์

สินค้าที่มี: 1

Buy Now 
1000บาทแบบ14หมวดเสริม0S-4326562ทนง-ชัยวัฒน์
รุ่น:
ราคา: 2,000.00บาท

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 14 หมวดเสริม สภาพ (EF) หมายเลข 0S-4326562 ทนง พิทยะ/ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

100บาทแบบ14หมวดเสริม0S-6406528ธารินทร์-จตุมงคล

สินค้าที่มี: 1

Buy Now 
100บาทแบบ14หมวดเสริม0S-6406528ธารินทร์-จตุมงคล
รุ่น:
ราคา: 500.00บาท

ธนบัตร 100 บาทแบบ 14 หมวดเสริม (UNC) หมายเลข 0S-6406528 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / มรว. จตุมงคล โสณกุล

100บาทแบบ14หมวดเสริม0S-6459715ธารินทร์-จตุมงคล

สินค้าที่มี: 1

Buy Now 
100บาทแบบ14หมวดเสริม0S-6459715ธารินทร์-จตุมงคล
รุ่น:
ราคา: 500.00บาท

ธนบัตร 100 บาทแบบ14 หมวดเสริม สภาพ ( UNC ) หมายเลข 0S-6459715 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ / มรว. จตุมงคล โสณกุล

100บาทแบบ9ตัวอย่างที่10

จำหน่ายแล้ว

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out
100บาทแบบ9ตัวอย่างที่10
รุ่น:
ราคา: 35,000.00บาท

100 บาทแบบ9 (Specimen) เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (aUNC) ตัวอย่างที่ 10

10บาทแบบ4หมายเลข11N-57686เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ

สินค้าที่มี: 1

Buy Now 
10บาทแบบ4หมายเลข11N-57686เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ
รุ่น:
ราคา: 17,500.00บาท

ธนบัตรแบบ ๔ มี ๒ รุ่น, รุ่นหนึ่ง พิมพ์ข้อความด้านหน้าธนบัตรว่า "รัฐบาลสยาม" รุ่นสอง เปลี่ยนเป็นคำว่า "รัฐบาลไทย" มี ๕ ชนิดราคา ได้แก่ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ ... รายละเอียดเพิ่มเติม

10บาทแบบ4หมายเลข53N-06241เล้ง ศรีสมวงศ์

สินค้าที่มี: 1

Buy Now 
10บาทแบบ4หมายเลข53N-06241เล้ง ศรีสมวงศ์
รุ่น:
ราคา: 24,000.00บาท

ธนบัตรแบบ ๔ มี ๒ รุ่น, รุ่นหนึ่ง พิมพ์ข้อความด้านหน้าธนบัตรว่า "รัฐบาลสยาม" รุ่นสอง เปลี่ยนเป็นคำว่า "รัฐบาลไทย" มี ๕ ชนิดราคา ได้แก่ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ ... รายละเอียดเพิ่มเติม

10บาทแบบ5หมายเลฃ87N-66215เล้ง ศรีสมวงศ์

สินค้าที่มี: 1

Buy Now 
10บาทแบบ5หมายเลฃ87N-66215เล้ง ศรีสมวงศ์
รุ่น:
ราคา: 3,000.00บาท

ธนบัตรแบบ 5 ด้านหน้าอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเมื่อทรงพระเยาว์เป็นภาพประธาน โดยมีลายเฟื่อง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

1แบบ9 Specimen N0-24สุนทร-ป๋วย

สินค้าที่มี: 1

Buy Now 
1แบบ9 Specimen N0-24สุนทร-ป๋วย
รุ่น:
ราคา: 33,000.00บาท

ธนบัตร 1 บาท แบบ9 ตัวอย่าง(Specimen) เลขดำ-ฝังเส้นใย-ลายน้ำพระฉาย สภาพ (Mint) หมายเลข 24 สุนทร หงส์ลดารมย์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์

1บาทแบบ1หมายเลข7W-272717กิติยากรวรลักษณ์

สินค้าที่มี: 1

Buy Now 
1บาทแบบ1หมายเลข7W-272717กิติยากรวรลักษณ์
รุ่น:
ราคา: 55,000.00บาท

เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียว จึงมักเรียกกันโดยทั่วไปว่า ธนบัตรหน้าเดียว มี ๗ ชนิดราคา ได้แก่ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท และ ... รายละเอียดเพิ่มเติม

1บาทแบบ5 Specimen หนังสือญี่ปุ่น

จำหน่ายแล้ว

... รายละเอียดเพิ่มเติม
Sold Out
1บาทแบบ5 Specimen หนังสือญี่ปุ่น
รุ่น:
ราคา: 25,000.00บาท

ธนบัตร 1 บาท แบบ5 ตัวอย่าง หมวด 25S สภาพ (Mint) พิมพ์โดย Mitsui Trading Company In Japan


Your IP Address is: 3.80.85.76
Copyrighted © 2018 TPshop Online.
Powered by P.Tanapatr: All Rights Reserved.
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน